THAT House – outstanding idea of living in Australia.

AMA_ThatHouse_01a

It’s been a really long time when I wrote a post on my blog. Some changes have occurred in my life, and another even bigger is just about to come. I am very excited about it! But I will share my project with you when everything is settled for good.

We are in summer! Thus, in today’s post I’d like to show you a beautiful house located in a faraway land, for most appearing as a paradise, namely in ‘always sunny’ (at least that’s what people say) Australia.

Lately, I am fascinated by Australian original, modern and full of light architecture! And housing projects are outstanding. Thanks to this project I am presenting today, I fell in love with Australian creativity and I decided to broaden my knowledge about their architecture. The house called THAT House has been designed by the office Austin Maynard Architects. This innovative project received the Residential Architecture Award, Victorian Architecture Award this year. And quite deservedly because the idea shows a real challenge.

The project proves how to design a house with ‘just the right amount of space’. The architects from the office claim that Australian houses are the largest in the world, which is a significant problem of Australia. That’s why they created a home that is almost half the size of its neighbours but definitely without compromising liveability. Furthermore, the architects designed a house open up to the community with large openings and generous connections to the garden. I love the idea of open house to the outdoors, both public and private. And in this project because of the big openings architects found a great solution: they have installed upwards blinds instead of downwards, to give the owners control over their level of privacy.“An upward blind enables you to cut-out almost all view into a home while still being able to look out to the garden, and the street beyond.” – architects said. Brilliant!

The plan of the house is very clever. It is between open-plan living and completely enclosed rooms and functions. It means the architects have made the connection of each space adaptable so the owners can be together or secluded from others. The ground floor has a beautiful joinery unit which contains laundry room, pantry, bathroom or study table and works as a structural support. What’s even more important the sustainability is at the core of this house which nowadays I think should be a base to each and every building. The architects proposed white roofs to reduce urban heat sink and heat transfer to interiors. Also a large water tank has been buried within the rear yard so all roof water is captured and reused to flush toilets and water the garden. I am very convinced and I share it with you to convince you as well!

Good architecture and design make a difference!

Have a look and let me know what you think.

Minęło dość sporo czasu od mojego ostatniego wpisu na blogu. Pewne zmiany zaszły w moim życiu, a inny jeszcze większe nie lada nadejdą. Jestem bardzo podekscytowana! Jednak podzielę się z Wami moim projektem, kiedy wszystko będzie ustalone na dobre.

Rozpoczęło się lato! Tak więc, w dzisiejszym poście chciałbym pokazać Wam piękny dom położony w kraju bardzo od nas oddalonym, dla większości jawiący się jako raj, a mianowicie mówię o ‘zawsze słonecznej’ (takie przynajmniej chodzą pogłoski) Australii.

Ostatnio jestem zafascynowana australijską oryginalną, nowoczesną i zawsze pełną swiatła architekturą! A projekty mieszkaniowe są wyjątkowe. Dzięki temu projektowi, który prezentuję dzisiaj, całkowicie zakochałam się w australijskiej kreatywności i zdecydowałam się poszerzyć swoją wiedzę na temat ich architektury. Dom nazwany THAT House został zaprojektowany przez biuro Austin Maynard Architects. Ten innowacyjny projekt otrzymał nagrodę Residential Architecture Award, Victorian Architecture Award w tym roku. I słusznie, bo sam pomysł pokazuje prawdziwe wyzwanie.

Projekt ten dowodzi, jak zaprojektować dom z ‘odpowiednią ilością przestrzeni‘. Architekci z tego biura twierdzą, że australijskie domy są największe na świecie, co jest znaczącym problemem w Australii. Dlatego stworzyli dom, który jest prawie o połowę mniejszy od swoich sąsiadów, ale na pewno bez narażania przestrzeni do życia i jej jakości. Ponadto architekci zaprojektowali dom otworty na społeczność z dużymi otworami i hojnympołączeniem z ogrodem. Podoba mi się idea takiego otwartego domu na zewnątrz, zarówno na przestrzenie publiczne jak i prywatne. I w tym projekcie ze względu na duże otwory okienne architekci znaleźli wspaniałe rozwiązanie: zainstalowali oni rolety otwierające się ku górze a nie ku dołowi, aby dać właścicielom kontrolę nad poziomem prywatności jaką potrzebują.Rolety otwierane ku górze pozwalają na przysłonięcie widoku do wnętrza domu, ale jednocześnie wciąż pozwalają nam zajrzeć do ogrodu czy w stronę ulicy i na wpływ swiatła słonecznego.” – przyznają architekci. Znakomite!

Plan domu jest bardzo sprytny. Jest zaprojektowany pomiędzy zasada otwartego planu a całkowicie zamkniętych pomieszczeń i funkcji. Oznacza to, że architekci połączyli przestrzenie wewnętrzne zachowując możliwość adaptacji do potrzeb mieszkańców, właściciele mogą przebywać ze sobą lub w odosobnieniu z dala od innych. Na parterze znajduje się piękny element stolarki, który zawiera pralnię, piwnicę, łazienkę czy stół do nauki i działa jako wsparcie struktury domu. Co jeszcze ważniejsze zrównoważony rozwój leży u podstaw tego domu, co myślę, że powinno być bazą do każdego budynku w dzisiejszych czasach. Architekci zaproponowali białe dachy w celu zmniejszenia ciepła miejskiego i przepływu tego ciepła do wnętrza. Również duży zbiornik na wodę został schowany w ziemi w tylnej części ogrodu, więc cała woda dachowa jest wychwytywana i ponownie wykorzystana do spłukiwania toalety i podlewania ogródu. Jestem bardzo przekonana i dzielię się tym projektem z Wami, aby przekonać Was również!

Dobra architektura i design robi różnicę!

Zapraszam do obejrzenia i dajcie mi znać, co myślicie.

AMA_ThatHouse_35

AMA_ThatHouse_36

AMA_ThatHouse_05

AMA_ThatHouse_11

AMA_ThatHouse_17

AMA_ThatHouse_14

AMA_ThatHouse_20

AMA_ThatHouse_16

AMA_ThatHouse_25

AMA_ThatHouse_29

AMA_ThatHouse_28

AMA_ThatHouse_30

M02 ground floor plan

M03 first floor plan

All pictures via official website of the office Austin Maynard Architects.